Deák Ferenc Általános Iskola Barcs

PDF Nyomtatás E-mail

 

 

„ Tiszta forrásból”- Tanulmányút a Felvidéken Kodály Zoltán nyomában

2015. május 6-9.

 

Értékelő óra prezentáció

Szlovákia - videó

 

Iskolánk 7. osztályos tanulói a Határtalanul Program keretében május 6-án 3 napos tanulmányi kirándulásra utaztak a Felvidékre. A program célja volt, hogy „Tiszta forrásból” szerezzenek ismereteket Kodály Zoltán híres zeneszerzőnk felvidéki népdalgyűjtő útjáról, a felvidéki magyar tanulókkal való közös programok által erősödjön a tanulók magyarságtudata, a nemzeti összetartozás érzése.

Kodály Zoltán nem származott a Felvidékről, mégis Galántát tartotta szülőföldjének. A mai Szlovákia területén jelentős népdalgyűjtő munkát folytatott. Felvidéki népzenegyűjtéseit 1905-ben kezdte Pozsony-megyében és folytatta 1920-ig Nyitra, Komárom, Bars, Hont, Gömör-megyében.

A tanulmányút első napján a tanulók megtekintették a Szent Korona másolatát Ipolybalog templomában, ahová a cseh-magyar viszály idején menekítették ereklyénket a 14. században. Erről nem csak az e történelmi eseményről felkészült diák, hanem a falucska plébánosa is mesélt. A következő településen, Selmecbányán, az egykori Magyar Királyság legjelentősebb bányavárosában sétálva az Óvárat, majd a gótikus Szent Katalin templomot nézték meg. Léva városában, (egykori Bars és Hont vármegye székhelye) melyet Kodály is útba ejtett népdalgyűjtő körútján, nem csak a várkertet és az éppen felújitás alatt álló várat tekintették meg, hanem a tanulók beszélgettek a helybéli lakosokkal is, akik szép magyarsággal meséltek nekik életükről. Megható volt hallani egy idős bácsi történetét, aki a mai napig is gyakran olvassa Petőfi költeményeit, a nagyon szeretné Arany János Családi kör című művét is olvasgatni, melyet a tanulók postai úton eljuttatnak majd a bácsinak. Az első nap után fáradtan érkeztek meg a nyitrai szállásra.
A második napon Alsócsitár falucskába utaztak, ahol a Kodály emléktáblánál Kodály Zoltán által gyűjtött népdalokat énekeltek, pl. a Csitári hegyek alatt, hiszen a népdal a község lakóinak ajkán született.
Gimesen a tanulók bemutatták a több mint 900 éves múlttal, régi hagyományokkal és népszokásokkal rendelkező községet. A helyi múzeumban megtekintettek korhű népviseleteket, ismerkedtek a főként a vallási ünnepekhez köthető szokásokkal, majd ellátogattak a Gimesi Magyar Alapiskolába, ahol megismerkedtek az iskola 34 magyar tanulójával, akikkel közösen népdalokat énekeltek, valamint közös táncházon vettek részt. Az iskola tanulóinak magyar nyelvű könyveket ajándékoztak.

Galántán megkoszorúzták a Kodály szobrot, a Kodály által gyűjtött népdalokból válogatva népdalokat énekeltek a kastélyparkban a járókelők különös örömére, majd a Galántai Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjainak magyar nyelvű irodalmat ajándékoztak. Galánta után Nyitrán sétáltak a várnegyedben, megtekintették a várat, és a székesegyházat.

A harmadik napon Nagyszombatra látogattak, ahol Kodály az Érseki Főgimnázium diákja volt, majd az egykori koronázó városba, Pozsonyba utaztak. Itt megnézték a Szent Márton dómot, melynek tornyát 3 mázsás aranyozott korona díszíti, és ahol többször fölcsendült már Kodály Te Deuma. Sétáltak a gyönyörűen felújított Várban, ahonnan elképesztő kilátás nyílik a városra. Megnézték az Óvárosban az egykori országgyűlések házát, a Prímási Palotát, megcsodálták a gyönyörű óvárosi épületeket, keskeny utcácskákat.

A tanulmányút során nem csak a tanulók ismeretei bővültek, hanem kommunikációs és előadói készségeik is, hiszen minden helyszínen idegenvezetői szerepet is betöltöttek.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg.
Határtalanul Program 2014

Dél- Erdély 2014. 10. 6-8.

Határtalanul témanap

"Az emlékezés virágai" prezentáció

 


 

„ Az emlékezés virágai”- Tanulmányút Dél-Erdélybe

 

A Deák Ferenc Általános Iskola 41(fő)  7. osztályos tanulója és 5 pedagógusa a Határtalanul Program keretében október 6-án 3 napos tanulmányi kirándulásra utazott Dél-Erdély magyarlakta településeire. A program célja volt a tanulók történelmi ismereteinek elmélyítése, melyeket tanulmányaik során az 1848-49-es szabadságharc Dél-Erdélyhez kötődő eseményei témakörében szereztek, valamint hogy az emlékhelyek felkeresése, és a határon túli magyarsággal való közös emlékezés által erősödjön a tanulók magyarságtudata, a nemzeti összetartozás érzése.

A tanulók október 6-án részt vettek Aradon a városi ünnepségen, majd megkoszorúzták az Aradi vértanúk emlékművét. A három nap során felkeresték az 1848-49-es szabadságharc emlékhelyeit: a piski, a kenyérmezői, a temesvári csata, valamint a világosi fegyverletétel helyszíneit. Megtekintették Vajdahunyad és Déva várát, ismerkedtek a csángó kultúrával. Az emlékezés virágait helyezték el Kinizsi Pál, Hunyadi János, Bethlen Gábor emlékművénél is. Minden történelmi helyszínen az előzetes iskolai felkészülés alapján egy-egy tanuló beszélt a látottak történelmi hátteréről, verseket mondtak, balladát adtak elő. Ellátogattak a Csernakeresztúron a Faluházba, majd a magyar iskolába, ahol a 26 kisdiákot magyar nyelvű mesekönyvekkel ajándékoztak meg. Majd Déván, a Böjte Csaba gyermekotthonában nevelkedő közel 200 gyermeknek élelmiszer- és pénzadományt ajándékoztak. 

A csernakeresztúri falusi turizmus által biztosított családi szállásokon megtapasztalhatták a tanulók az erdélyi magyar emberek határtalan vendégszeretetét, mely egy életre szóló élményt jelentett mindannyiuknak.

A tanulmányútról „Az emlékezés virágai” által minden résztvevő mind ismeretekben, mind lélekben gazdagodva tért haza. 

 


 
de na co2

 

IPA CBC Határon Átnyúló Együttműködési Program

2007-2013 –as időszakban az EU elindította IPA  pályázatát (Instrument for Pre-Accession Assistance- azaz a program előcsatlakozási támogatási eszközként működik), melyben az unióban bentlévő és csatlakozó országok között finanszírozza a közös programokat.

A Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program (IPA CBC) során az Európai Unió olyan programokat támogat, melyekhez együttműködés szükséges Horvátország és a vele szomszédos EU tagállam országok között. Mivel Horvátország területe és határainak hosszúsága jelentős mértékű, a határon átnyúló együttműködés fontos szerepet tölt be az ország területeinek fejlődésében.

Az IPA CBC pályázat főbb prioritásai:

 • A határon átnyúló együttműködés támogatása
 • Fenntartható környezet fejlesztésére irányuló tevékenységek
 • A kereskedelem és gazdaság  fejlesztése
 • A határvidéken élő emberek életkörülményeinek javítása
 • A helyi, területi illetve nemzeti intézmények kapacitásának növelése EU programok végrehajtásához

Az Észak –DAN ügynökség, a viroviticai Vladimir Nazor Általános Iskola és a barcsi Deák Ferenc Általános Iskola a határon átnyúló együttműködés projektet a két általános iskola diákjai számára tartott workshopokon keresztül valósítják meg. A műhelymunkák témái a csillagászat, naprendszer, kémia és fizika területéről származnak, és felváltva kerülnek megrendezésre Viroviticán illetve Barcson.

A DENACO projekt teljes költsége 118.358,48 €, az EU-tól származó támogatás mértéke 100.603,23 €.

A pályázat 12 hónapja alatt a következő műhelymunkák kerülnek megrendezésre:

 • A naprendszer /  Vladimir Nazor Általános Iskola szervezésében/
 • Csilagok – csillagrendszer / Vladimir Nazor Általános Iskola szervezésében /
 • Napórák /  Vladimir Nazor Általános Iskola szervezésében/
 • IKT tréning a pedagógusok számára / Deák Ferenc Általános Iskola szervezésében/
 • Két alkalommal megrendezett fizikai-kémiai műhelymunkák / Deák Ferenc Általános Iskola szervezésében/
 • Közös utazás Zágrábba, a Technikai Múzeumba /  Vladimir Nazor Általános Iskola szervezésében / 

Az IPA CBC Projekt harmadik pályázati felhívása 2011. november 22-én jelent meg. A pályázatunk várólistára került, majd a végleges elfogadása 2013 júniusában történt meg.

Az EU Felügyelő Bizottságával folytatott egyeztetések után, és a szükséges változtatások végrehajtásával a Projekt megvalósítására 2013-ban és 2014-ben kerül sor.

A projekt első tevékenységére és a hivatalos megnyitóra 2013. november 20-án került sor. 2014. október 21-ig, amíg a projekt hivatalosan is befejeződik, a különböző tevékenységek felváltva kerülnek megrendezésre Horvátország és Magyarország között.

 

A projekt a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmuködési
Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.