Deák Ferenc Általános Iskola Barcs

PDF Nyomtatás E-mail
eetlogo ntplogo
ofilogo

         „Fény vagy Te is, ragyogj hát”            

NTP-EFP-14-0154  


 

A Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Deák Ferenc Általános Iskolában 2015. május- június hónapban „Fény vagy Te is, ragyogj hát” egyéni tehetségfejlesztő programra épülő műhelyfoglalkozások zajlottak. A programba 13 ötödik osztályba járó tanulót vontunk be. Közülük 5 fő angol nyelvet 8 fő német nyelvet tanul. Mindannyian jó nyelvérzékkel, pozitív attitűddel rendelkeznek, amely magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. Ehhez a tehetség fejlesztés során úgy járulhatunk hozzá, ha az országok, népek civilizációs, kulturális, etnikai, vallási, társadalmi sokféleségét minél több oldalról, minél mélyebben megismertetjük. Ötödik évfolyam életkori sajátosságaihoz igazodva a mesék témakört választottuk, központi helyet foglalt el a fény, s annak szerepe életünkben. Ezzel csatlakoztunk „2015 A Fény Nemzetközi Éve” kezdeményezéshez, hogy rávilágítsunk a téma fontosságára.

„Mesék a bőröndből” címmel május 29-én angol és német nyelvi színházi előadást szerveztünk. A Szekszárdi Német Színház előadása interaktívan folyt, így a gyerekeknek lehetőségük volt arra, hogy a mesében megjelenő szereplőket megnevezzék, a történetmondásba bekapcsolódjanak. Idegen nyelvi kommunikatív képességük ez által is fejlődött. Az előadás után csoportban dolgoztuk fel a mesét ahol a tanulók egyéni ötleteit vettük alapul. Változatos, kreativitást fejlesztő foglalkozásokon vettek részt tanulóink, a szituációs gyakorlatok, mesedramatizálások megteremtették a lehetőséget az egyéni kibontakozásra, kreativitásuk, fantáziájuk szabadon szárnyalhatott.

 


 
eetlogo ntplogo
ofilogo

„Fény-Sonne-Sun”

NTP-TM-14-0053

 


 

 

A Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Deák Ferenc Általános Iskolában 2015. június 15-19 között angol-német nyelvi „Fény-Sonne-Sun” címmel témahetet tartottunk, melynek során tehetséggondozó műhelyfoglalkozásokon vettek részt tanulóink. A tehetséggondozó műhelyekben 20 fő 6. és 7. évfolyamos tanuló vett részt. 5 tanuló angol, 15 tanuló német nyelvet tanul. A témahét során lehetőségük nyílott a gyermekeknek az együttes tevékenységre, a mozgásra, szerepjátszásra természetes légkörben.

Minden tevékenységformánál a szituatív és cselekvésközpontú tanulás került előtérbe. Mindezen célok megvalósítását szolgálták az életkori sajátosságokat, érdeklődési területeket figyelembe véve azok az autentikus anyagok melyek a témahét során feldolgozásra kerültek. A témahetet a „2015 A Fény Nemzetközi Éve” programmal összekapcsolva valósítottuk meg. Az égitestek, a nap, a fény arcai álltak a fókuszban. A tanulók kutatómunka, műhelymunka, kísérletek, előadások által ismerkedtek a témával, majd a Planetáriumban élhették át közelebbről a tanultakat. A témával kapcsolatos ismereteiket összegezve diavetítést készítettek, melyet társaiknak elő is adtak. Az előadás sikerességének fontos momentuma az előadásmód, hogy ez is gördülékenyebben menjen, a program első rendezvényén, a május 28-án megrendezésre kerülő témanapon angol és német nyelvű verseket adtak elő társaiknak tanulóink, majd a témahét folyamán naponta kommunikációs tréninget szerveztünk nekik. A programnak köszönhetően június 4-én a ” rivaldafénnyel” is szembesülhettek: színházlátogatást szerveztünk a szekszárdi „Deutsche Bühne” teátrumba, ahol egy német nyelvű zenés, szórakoztató, interaktív előadást tekintettek meg. A témahét megvalósításával célunk a tehetséges tanulóink minél sokoldalúbb fejlesztése volt, hogy a tanulóknak minél több lehetőségük legyen arra, hogy autentikus nyelvi mintákkal találkozzanak. A nyelvi kompetenciák fejlesztése mellett komplex személyiségfejlesztést is megvalósítottunk.